top of page

Zaštita podataka

1. Privatnost na prvi pogled

Opće informacije

Sljedeće napomene pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite ovu web stranicu. Osobni podaci su svi podaci s kojima se možete osobno identificirati. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka koja je navedena ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici provodi operater web stranice. Njegovi kontakt podaci

možete pronaći u impresumu ove web stranice.

Kako prikupljamo vaše podatke?

S jedne strane, vaši se podaci prikupljaju kada nam ih priopćite. Ovo može biti z. B. biti podaci koje unosite u kontakt obrazac.

Ostale podatke automatski bilježe naši IT sustavi kada posjetite web stranicu. To su prvenstveno tehnički podaci (npr. internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme prikaza stranice). Ovi podaci se prikupljaju automatski čim uđete na ovu web stranicu.

Za što koristimo vaše podatke?

Dio podataka se prikuplja kako bi se osiguralo da se web stranica pruža bez pogrešaka. Ostali podaci mogu se koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

U svakom trenutku imate pravo na besplatne informacije o podrijetlu, primatelju i svrsi vaših podataka

za dobivanje pohranjenih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje ovih podataka. Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme na adresu navedenu u impresumu ako imate dodatnih pitanja o temi zaštite podataka. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Također imate pravo, pod određenim okolnostima, zahtijevati da se obrada vaših osobnih podataka ograniči. Pojedinosti se mogu pronaći u izjavi o zaštiti podataka pod "Pravo na ograničenje obrade".

Alati za analizu i alati trećih strana

Kada posjetite ovu web stranicu, vaše ponašanje surfanja može se statistički procijeniti. To se uglavnom radi s kolačićima i takozvanim programima za analizu. Analiza vašeg ponašanja surfanja obično je anonimna; ponašanje surfanja ne može se pratiti do vas.

Možete prigovoriti ovoj analizi ili je spriječiti tako da ne koristite određene alate. Detaljne informacije o ovim alatima i vašim opcijama za prigovor možete pronaći u sljedećoj izjavi o zaštiti podataka.

2. Hosting

Vanjski hosting

Ovu web stranicu hostira vanjski davatelj usluga (hoster). Osobni podaci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjuju se na poslužiteljima domaćina. To prvenstveno mogu biti IP adrese, zahtjevi za kontakt, meta i komunikacijski podaci, podaci o ugovoru, kontakt podaci, imena, pristup web stranici i drugi podaci generirani putem web stranice. Hoster se koristi u svrhu ispunjenja ugovora s našim potencijalnim i postojećim korisnicima (čl. 6. st. 1. lit. b DSGVO) te u interesu sigurnog, brzog i učinkovitog pružanja naše online ponude od strane profesionalnog pružatelja ( Članak 6. stavak 1. lit. f GDPR). Naš hoster će obraditi vaše podatke samo u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje njegovih obveza i slijedit će naše upute u vezi s tim podacima.

Sklapanje ugovora o obradi narudžbe

Kako bismo osigurali obradu u skladu sa zaštitom podataka, imamo ugovor

Obrada narudžbe kod našeg hostera je zatvorena.

3. Opći podaci i obvezni podaci

privatnost

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Ako koristite ovu web stranicu, prikupljat će se različiti osobni podaci.

Osobni podaci su podaci s kojima se možete osobno identificirati. Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to događa.

Napominjemo da prijenos podataka na internetu (npr. pri komunikaciji putem e-pošte) može imati sigurnosne nedostatke. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih osoba nije moguća.

Napomena o nadležnom tijelu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj web stranici je:

Fairmedics GmbH

Kurfurstendamm 21

10719 Berlin

Telefon: 030 921026460

E-mail: info@fairmedics.de

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrsi i načinu obrade osobnih podataka (npr. imena, e-mail adrese i sl.).

Opoziv vašeg pristanka za obradu podataka

Mnoge operacije obrade podataka moguće su samo uz vašu izričitu suglasnost. Možete ... a

opozvati već danu suglasnost u bilo kojem trenutku. Dovoljna je neformalna poruka e-poštom. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se odvijala do opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i protiv

Izravna pošta (čl. 21 GDPR)

AKO JE OBRADA PODATAKA TEMELJENA NA čl. 6 ABS. 1 LIT. E ILI F GDPR

GOTOVO, IMATE PRAVO U SVAKOM TRENUTKU IZ RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠEG ODREĐENOG

SITUACIJA KOJA REZULTIRA PROTIV OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

PRIGOVORITI; OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA SVAKU USLUGU TEMELJENU NA OVIM ODREDBAMA

PROFILIRANJE. DODATNA PRAVNA OSNOVA NA KOJOJ SE OBRADA TEMELJE,

POGLEDAJTE OVU IZJAVU O PRIVATNOSTI. AKO se protivite,

NEĆEMO VIŠE OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE, T.

OSIM AKO NE MOŽEMO IMATI UGODNE ZAŠTITNE RAZLOGE ZA OBRADU

DOKAZ DA ISKLJUČIVANJE VAŠIH INTERESA, PRAVA I SLOBODA ILI DA

OBRADA JE ZA ZAHTJEV, VJEŽBU ILI OBRANU

PRAVNI ZAHTJEVI (PRIMJED PREMA ČLANKU 21. (1) GDPR-a).

VAŠI OSOBNI PODACI BIT ĆE OBRAĐENI KAKO BISTE KORISTILI IZRAVNO OGLAŠAVANJE,

TAKO DA IMATE PRAVO PRIGOVOR NA OBRADU U BILO KOM TRENUTKU

U VEZI OSOBNIH PODATAKA U SVRHU TAKVOG OGLAŠAVANJA

UMETNUTI; OVO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE U MJERI KOJI SE ODNOSI NA TAKVO IZRAVNO OGLAŠAVANJE

POVEZANI. AKO SE BUDETE PROTIV, VAŠI OSOBNI PODACI ĆE

NAKNADNO SE NE KORISTI U SVRHE IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRJEDOK

U STILU. 21 ABS. 2 GDPR).

Pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, pogođeni imaju pravo podnijeti pritužbu a

nadzorno tijelo, posebno u državi članici vašeg uobičajenog boravišta, vašeg radnog mjesta ili mjesta navodnog kršenja. Pravo na podnošenje pritužbe ne dovodi u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski pravni lijek.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo na podatke koje čuvamo na temelju vašeg pristanka ili na temelju ugovora

proces automatski, kako bi se predao sebi ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo.

SSL ili TLS enkripcija

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivog sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru stranice, ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju. Šifriranu vezu možete prepoznati po činjenici da se adresni redak preglednika mijenja iz "http://" u "https://" i po simbolu zaključavanja u retku preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam šaljete.

Informacije, brisanje i ispravak

U okviru primjenjivih zakonskih odredbi, imate pravo na besplatne informacije o vašim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka te, ako je potrebno, pravo na ispravak ili brisanje tih podataka u bilo kojem trenutku . Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme na adresu navedenu u impresumu ako imate dodatnih pitanja u vezi s osobnim podacima.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme na adresi navedenoj u impresumu. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

Ako osporavate točnost vaših osobnih podataka koje smo pohranili, obično nam treba vremena da to provjerimo. Za vrijeme trajanja pregleda imate pravo zahtijevati da se obrada vaših osobnih podataka ograniči.

Ako se obrada vaših osobnih podataka dogodila/događa nezakonito, umjesto brisanja možete zatražiti ograničenje obrade podataka.

Kada više ne trebamo vaše osobne podatke, ali ih trebate za vježbanje,

obranu ili utvrđivanje pravnih zahtjeva, imate pravo umjesto

Brisanje radi zahtjeva za ograničenje obrade vaših osobnih podataka.

Ako ste uložili prigovor u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a, vaši i naši interesi moraju biti odvagnuti. Sve dok još nije utvrđeno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati da se obrada vaših osobnih podataka ograniči.

Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci - osim njihove pohrane - mogu koristiti samo uz vaš pristanak ili za polaganje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga obrađuju se važni javni interesi Europske unije ili države članice.

Prigovor na promotivne e-poruke

Ovim se protivimo korištenju podataka za kontakt koji su objavljeni kao dio obveze impresuma za slanje neželjenog reklamnog i informativnog materijala. Operateri stranice izričito zadržavaju pravo poduzimanja pravnih radnji u slučaju slanja neželjenog oglašavanja, poput neželjene e-pošte.

4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

kolačići

Neke od web stranica koriste tzv. kolačiće. Kolačići ne oštećuju vaše računalo i ne sadrže viruse. Kolačići služe kako bi našu ponudu učinili jednostavnijom, učinkovitijom i sigurnijom. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu i spremaju u vašem pregledniku.

Većina kolačića koje koristimo su takozvani "kolačići sesije". Oni se automatski brišu nakon vašeg posjeta. Ostali kolačići ostaju pohranjeni na vašem krajnjem uređaju dok ih ne izbrišete. Ovi kolačići nam omogućuju da prilikom sljedećeg posjeta prepoznamo vaš preglednik. Svoj preglednik možete postaviti tako da budete informirani o postavljanju kolačića i dopustiti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito te aktivirati automatsko brisanje kolačića kada je preglednik zatvoren. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena. Kolačići koji su potrebni za obavljanje elektroničkog komunikacijskog procesa ili za pružanje određenih funkcija koje želite (npr. funkcija košarice) pohranjuju se na temelju članka 6. stavka 1. lit. f GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranu kolačića radi tehnički bez grešaka i optimiziranog pružanja svojih usluga.

Ako je zatražen odgovarajući pristanak (npr. pristanak na pohranu

Kolačići), obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. lit. a GDPR; the

Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

U mjeri u kojoj su pohranjeni drugi kolačići (npr. kolačići za analizu vašeg ponašanja surfanja), oni se tretiraju zasebno u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Datoteke zapisnika poslužitelja

Pružatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane poslužiteljske log datoteke.

Datoteke koje nam vaš preglednik automatski prenosi. Ovi su:

Vrsta preglednika i verzija preglednika

korišteni operativni sustav

URL preporuke

Naziv hosta računala koje pristupa

Vrijeme zahtjeva poslužitelja

IP adresa

Ovi podaci se ne spajaju s drugim izvorima podataka.

Ovi se podaci prikupljaju na temelju članka 6. (1) (f) GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes za tehnički besprijekornu prezentaciju i optimizaciju svoje web stranice - datoteke zapisnika poslužitelja moraju biti snimljene u tu svrhu.

Kontakt obrazac

Ako nam pošaljete upite putem kontakt obrasca, Vaši podaci bit će preuzeti iz

Obrazac za upit uključujući kontakt podatke koje ste tamo naveli u svrhu obrade upita

i pohranjeni kod nas u slučaju dodatnih pitanja. Ne dajemo ove podatke bez vaših

pristanak dalje. Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. (1) (b) GDPR-a ako je vaš zahtjev povezan s ispunjenjem ugovora ili je neophodan za provođenje predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. stavak 1. lit. a GDPR) ako se ovo pitalo. Podaci koje unesete u kontakt obrazac ostat će s nama sve dok nas ne zatražite da ih izbrišemo, dok ne opozovemo privolu za pohranu ili se svrha pohrane podataka više ne primjenjuje (npr. nakon što je vaš zahtjev obrađen). Obvezne zakonske odredbe - posebice razdoblja zadržavanja - ostaju nepromijenjene.

Upit putem e-maila, telefona ili faksa

Ako nas kontaktirate e-poštom, telefonom ili faksom, vaš zahtjev će sadržavati sve

Dobivene osobne podatke (ime, zahtjev) pohranjujemo i obrađujemo u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Ove podatke ne prosljeđujemo bez vašeg pristanka. Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. (1) (b) GDPR-a ako je vaš zahtjev povezan s ispunjenjem ugovora ili je neophodan za provođenje predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima, obrada se temelji na vašem pristanku (čl. 6. st. 1. lit. a GDPR) i/ili na našim legitimnim interesima (čl. 6. st. 1. lit. f GDPR-a), budući da imamo legitimni interes u učinkovitoj obradi upita upućenih nama. Podaci koje ste nam poslali putem zahtjeva za kontakt ostat će s nama sve dok ne zatražite brisanje, ne opozovete privolu za pohranu ili se svrha pohrane podataka više ne primjenjuje (npr. nakon što je vaš zahtjev obrađen). Obvezne zakonske odredbe - posebice zakonska razdoblja zadržavanja - ostaju nepromijenjene.

funkciju komentiranja na ovoj web stranici

Za funkciju komentara na ovoj stranici, osim vašeg komentara, pohranjuju se i podaci o vremenu nastanka komentara, vašoj e-mail adresi i, ako ne objavljujete anonimno, korisničko ime koje ste odabrali.

Pohranjivanje IP adrese

Naša funkcija komentara sprema IP adrese korisnika koji pišu komentare. Pošto smo mi

Ako ne provjerite komentare na ovoj web stranici prije nego što se aktiviraju, potrebni su nam ti podaci kako bismo mogli poduzeti mjere protiv autora u slučaju kršenja zakona kao što su uvrede ili propaganda.

Pretplatite se na komentare

Kao korisnik stranice, možete se pretplatiti na komentare nakon registracije. Primit ćete jedan

E-mail potvrde da potvrdite da ste vlasnik navedene adrese e-pošte. U svakom trenutku možete se odjaviti s ove funkcije putem poveznice u info mailovima. U tom slučaju, podaci uneseni prilikom pretplate na komentare bit će obrisani; međutim, ako ste nam te podatke prenijeli u druge svrhe i drugdje (npr. pretplatite se na newsletter), oni će ostati s nama.

Trajanje pohrane komentara

Komentari i povezani podaci (npr. IP adresa) pohranjuju se i ostaju na ovoj web stranici sve dok se komentirani sadržaj u potpunosti ne izbriše ili se komentari moraju izbrisati iz pravnih razloga (npr. uvredljivi komentari).

pravnu osnovu

Komentari se pohranjuju na temelju vašeg pristanka (članak 6 (1) (a) GDPR). Možete opozvati bilo koju suglasnost koju ste dali u bilo kojem trenutku. Dovoljna je neformalna poruka e-poštom. Opoziv ostaje nepromijenjen na zakonitost operacija obrade podataka koje su se već dogodile.

5. Društveni mediji

Dodaci za društvene mreže sa Shariffom

Na ovoj web stranici koriste se dodaci društvenih medija (npr. Facebook, Twitter, Google+,

Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Obično možete prepoznati dodatke po odgovarajućim logotipima društvenih medija. Prema

Kako bismo osigurali zaštitu podataka na ovoj web stranici, koristimo samo ove dodatke zajedno s takozvanim "Shariff" rješenjem. Ova aplikacija sprječava dodatke integrirane na ovoj web stranici da prenose podatke odgovarajućem davatelju kada prvi put uđete na stranicu. Izravna veza s poslužiteljem pružatelja usluga uspostavlja se (pristanak) samo kada aktivirate odgovarajući dodatak klikom na pridruženi gumb. Čim aktivirate dodatak, odgovarajući pružatelj usluga prima informaciju da ste posjetili ovu web stranicu sa svojom IP adresom. Ako ste istovremeno prijavljeni na svoj račun na društvenim mrežama (npr. Facebook), odgovarajući pružatelj usluga može dodijeliti posjet ovoj web stranici vašem korisničkom računu. Aktiviranje dodatka predstavlja privolu u smislu članka 6. stavka 1. pod GDPR-om. Ovu privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost.

Facebook dodaci (gumb Like & Share)

Na ovoj web stranici integrirani su dodaci s društvene mreže Facebook, pružatelja usluge Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, SAD. Facebook dodatke možete prepoznati po Facebook logotipu ili “Like buttonu” (“Like”) na ovoj web stranici. Pregled Facebook dodataka možete pronaći ovdje:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Kada posjetite ovu web stranicu, uspostavlja se izravna veza između vašeg preglednika i Facebook poslužitelja putem dodatka. Facebook prima informacije da ste posjetili ovu web stranicu sa svojom IP adresom. Ako kliknete na Facebook gumb "Sviđa mi se" dok ste prijavljeni na svoj Facebook račun, sadržaj ove web stranice možete povezati sa svojim Facebook profilom. To omogućuje Facebooku da poveže vaš posjet ovoj web stranici s vašim korisničkim računom. Želimo istaknuti da mi, kao davatelji stranica, nemamo saznanja o sadržaju prenesenih podataka niti o tome kako ih koristi Facebook. Više informacija o tome možete pronaći u Facebookovoj politici privatnosti na:

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ako ne želite da Facebook posjećuje ovu web stranicu, vaš korisnički račun na Facebooku

dodijelite, molimo odjavite se sa svog Facebook korisničkog računa.

Facebook dodaci koriste se na temelju članka 6. (1) (f) GDPR-a. the

Operater web stranice ima legitiman interes za što širu vidljivost na društvenim medijima.

Dodatak za Twitter

Funkcije usluge Twitter integrirane su na ovu web stranicu. Ove funkcije će

nudi Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD. Korištenjem Twittera i funkcije "Re-Tweet", web stranice koje posjećujete povezuju se s vašim Twitter računom i stavljaju do znanja drugim korisnicima. Ovi podaci se također prenose na Twitter. Želimo istaknuti da mi, kao davatelji stranica, nemamo saznanja o sadržaju prenesenih podataka niti o tome kako ih Twitter koristi. Više informacija o tome možete pronaći u Twitterovim pravilima privatnosti na:

https://twitter.com/de/privacy.

Dodatak za Twitter koristi se na temelju članka 6. (1) (f) GDPR-a. the

Operater web stranice ima legitiman interes za što širu vidljivost na društvenim medijima. Postavke zaštite podataka na Twitteru možete promijeniti u postavkama računa pod

Promijenite https://twitter.com/account/settings.

Dodatak za Instagram

Funkcije usluge Instagram integrirane su na ovoj web stranici. Ove funkcije će

nudi Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SAD.

Ako ste prijavljeni na svoj Instagram račun, sadržaj ove web stranice možete povezati sa svojim Instagram profilom klikom na Instagram gumb. To omogućuje Instagramu da poveže vaš posjet ovoj web stranici s vašim korisničkim računom. Želimo istaknuti da mi, kao davatelji stranica, nemamo saznanja o sadržaju prenesenih podataka niti o tome kako ih Instagram koristi. Dodatak za Instagram koristi se na temelju članka 6 (1) lit. f GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za što širu vidljivost na društvenim medijima.

Za više informacija pogledajte Instagramova pravila privatnosti:

https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Bilteni

podaci o biltenu

Ako želite primati newsletter ponuđen na web stranici, potrebna nam je vaša e-mail adresa kao i podaci koji nam omogućuju da potvrdimo da ste vlasnik navedene e-mail adrese i da ste suglasni s primanjem bilten . Daljnji podaci se ne prikupljaju ili se prikupljaju samo na dobrovoljnoj osnovi. Ove podatke koristimo isključivo za slanje traženih informacija i ne prosljeđujemo ih trećim stranama. Obrada podataka unesenih u obrazac za prijavu na newsletter odvija se isključivo na temelju vašeg pristanka (čl. 6. st. 1. lit. a DSGVO). Svoj pristanak za pohranu podataka, e-mail adrese i njihovu upotrebu za slanje newslettera možete opozvati u bilo kojem trenutku, na primjer putem poveznice "odjava" u newsletteru. Opoziv ostaje nepromijenjen na zakonitost operacija obrade podataka koje su se već dogodile.

Podatke koje ste pohranili kod nas u svrhu pretplate na newsletter pohranit ćemo mi ili pružatelj usluge newslettera sve dok se ne odjavite s newslettera i izbrišete ih s liste za distribuciju newslettera nakon što otkažete newsletter. Podaci koje pohranjujemo u druge svrhe ostaju nepromijenjeni.

Nakon što budete uklonjeni s liste za distribuciju newslettera, vaša e-mail adresa će biti kod nas ili na

Davatelji usluga biltena mogu biti pohranjeni na crnoj listi kako bi se spriječilo slanje budućih poruka. Podaci s crne liste koriste se samo u tu svrhu i ne spajaju se s drugim podacima. Ovo služi i vašem i našem interesu u poštivanju zakonskih zahtjeva prilikom slanja newslettera (legitimni interes u smislu članka 6. stavka 1. lit. f GDPR-a). Pohrana na crnoj listi nije vremenski ograničena. Možete prigovoriti na pohranu ako vaši interesi nadmašuju naše legitimne interese.

7. Dodaci i alati

YouTube s poboljšanom privatnošću

Ova web stranica uključuje videozapise s YouTubea. Operater web stranice je Google Ireland Limited (“Google”),

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Koristimo YouTube u načinu proširene zaštite podataka. Prema YouTubeu, ovaj način to uzrokuje

YouTube ne pohranjuje nikakve informacije o posjetiteljima ove web stranice prije nego što pogledaju video. Međutim, prošireni način zaštite podataka ne isključuje nužno prijenos podataka YouTube partnerima. Na ovaj način YouTube uspostavlja vezu s Google DoubleClick mrežom, bez obzira na to gledate li video.

Čim pokrenete YouTube video na ovoj web stranici, veza s poslužiteljima

YouTube napravio. YouTube poslužitelj dobiva obavijest koju ste našu stranicu posjetili. Ako ste prijavljeni na svoj YouTube račun, omogućujete YouTubeu da vaše ponašanje surfanja dodijeli izravno vašem osobnom profilu. To možete spriječiti tako da se odjavite s YouTubea

Odjavite se.

Nadalje, YouTube može postaviti različite kolačiće na vaš krajnji uređaj nakon pokretanja videozapisa

spremiti. Uz pomoć ovih kolačića, YouTube može primati informacije o posjetiteljima ove web stranice. Te se informacije koriste, između ostalog, za prikupljanje statistike o videozapisima, kako bi se poboljšala jednostavnost korisnika i spriječili pokušaji prijevare. Kolačići ostaju na vašem krajnjem uređaju dok ih ne izbrišete.

Ako je potrebno, daljnje operacije obrade podataka mogu se provesti nakon početka YouTube videa

pokrenut, nad kojim nemamo kontrolu. YouTube se koristi u interesu atraktivne prezentacije naših online ponuda.

To predstavlja legitimni interes u smislu članka 6. stavka 1. točke f GDPR-a

zatražen je pristanak (npr. pristanak na pohranu kolačića), obrada se provodi isključivo na temelju članka 6. (1) (a) GDPR-a; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku. Više informacija o zaštiti podataka na YouTubeu možete pronaći u njihovoj izjavi o zaštiti podataka na:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google web fontovi

Ova stranica koristi takozvane web fontove koje pruža Google za ujednačen prikaz fontova. Google Fontovi se instaliraju lokalno. Nema veze s Google poslužiteljima.

Google karte (uz pristanak)

Ova web stranica koristi uslugu karte Google Maps putem API-ja. Davatelj usluga je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Kako bi se osigurala zaštita podataka na ovoj web stranici, Google Maps se deaktivira kada prvi put uđete na ovu web stranicu. Izravna veza s Googleovim poslužiteljima uspostavlja se samo ako sami aktivirate Google Maps (suglasnost prema čl. 6. stavak 1. lit. DSGVO). To sprječava prijenos vaših podataka Googleu pri prvom ulasku na stranicu. Nakon aktivacije, Google Maps će spremiti vašu IP adresu. To se tada obično prenosi na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuje. Pružatelj ove stranice nema utjecaja na ovaj prijenos podataka nakon aktivacije Google Maps. Više informacija o rukovanju korisničkim podacima možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

SoundCloud

Dodaci društvene mreže SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners

Kuća, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Ujedinjeno Kraljevstvo.). SoundCloud dodatke možete prepoznati po logotipu SoundCloud na zahvaćenim stranicama.

Kada posjetite ovu web stranicu, nakon aktivacije dodatka, uspostavlja se izravna veza između vašeg preglednika i SoundCloud poslužitelja. SoundCloud prima informacije koje

Posjetili ste ovu web stranicu sa svojom IP adresom. Ako kliknete gumb "Sviđa mi se" ili "Podijeli" dok ste prijavljeni na svoj SoundCloud korisnički račun, možete povezati i/ili podijeliti sadržaj ove web stranice sa svojim SoundCloud profilom. To omogućuje SoundCloudu da poveže vaš posjet ovoj web stranici s vašim korisničkim računom. Želimo istaknuti da kao davatelj stranica nemamo saznanja o sadržaju prenesenih podataka niti o tome kako ih SoundCloud koristi. SoundCloud se koristi na temelju članka 6(1)(f) GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes za što širu vidljivost na društvenim medijima. Za više informacija pogledajte SoundCloudova pravila o privatnosti na:

https://soundcloud.com/pages/privacy.

Ako ne želite da SoundCloud poveže vaš posjet ovoj web stranici s vašim SoundCloud korisničkim računom, odjavite se sa svog SoundCloud korisničkog računa prije aktivacije sadržaja dodatka SoundCloud.

Spotify

Funkcije glazbene usluge Spotify integrirane su na ovu web stranicu. Dobavljač je Spotify AB,

Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm u Švedskoj. Spotify dodatke možete prepoznati po zelenom logotipu na ovoj web stranici. Pregled dodataka Spotify možete pronaći na:

https://developer.spotify.com.

Kao rezultat toga, kada posjetite ovu web stranicu putem dodatka, može se uspostaviti izravna veza između vaših

preglednik i poslužitelj Spotify. Spotify prima informacije da ste posjetili ovu web stranicu sa svojom IP adresom. Ako kliknete gumb Spotify dok ste prijavljeni na svoj Spotify račun, možete povezati sadržaj ove web stranice sa svojim Spotify profilom. To omogućuje Spotifyju da poveže vaš posjet ovoj web stranici s vašim korisničkim računom.

Obrada podataka odvija se na temelju članka 6. stavka 1. točka f GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes za dopadljiv akustični dizajn svoje web stranice.

Za više informacija pogledajte Spotify politiku privatnosti:

https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Ako ne želite da Spotify poveže vaš posjet ovoj web stranici s vašim korisničkim računom Spotify, odjavite se sa svog korisničkog računa Spotify.

Izvor:

eRecht24

bottom of page